Stalna inovacija, ideja iza koje stoji slogan-djela su važnija od riječi.