Sve više ljudi su upoznati s našim vizijama i planovima u budućnosti.