SBC definicija o zaposlenima: koristite proglas SBC-a da biste proširili svoj um, da biste usmjerili svoje poteze, da biste svoje riječi pretvorili u djela, i da biste poduzeli odgovornost nad vašim djelima.

1. SBC se drži za sljedeće principe: Korijen konkurentnosti SBC-a leži u visoko kvalificiranim i uspješno upravljenim timskim igračima. Najvažnija vrijednosti SBC LED tvornice su odgovorno, pažljivo rukovanje, i jaka izvršna sposobnost naših lidera. Održiv razvoj tvrtke SBC LED se osnuje na poštovanju prema znanju i individualnosti – a u isto vrijeme SBC nikad ne bi angažirala kadar sa sujetnim i ponosnim ponašanjem.
2. Poslovni kodeks ponašanja u SBC LED tvornici
SBC posluje u cilju adekvatnog profita koji odgovara našim vrijednostima. U svakom slučaju zahtijevamo od naših zaposlenika, poštivanje kodeksa ponašanja, specijalizaciju, i težnju za savršenost, a i osjećaj odgovornosti prema našim klijentima i društvu.

Radni okoliš zaposlenih u SBC
1.    Tvornica SBC će omogućiti najbolje radno okruženje za svoje osoblje da bi pripomogla da oni dostignu svoje potencijale. Naš nepromjenjiv princip je osiguranje najboljeg okruženja našem osoblju. U početku SCB čeka period teškog rada koje znači manje poteškoće u uredskom okruženju, ali uz pomoć truda i rada naših zaposlenika to će se brzo promijeniti.
2.    2. SBC obuka zaposlenih
3.    1. Da bi SBC dobila profil obrazovne institucije, započeli smo organizaciju obuke u velikom broju uključujući obuke novih kadrova, obuku osiguranja, a i ciljanu obuku klijenata.
4.    2. Kako bi novo zaposleni saznali što više o kulturi u SBC-u, naši treninzi se bave korporativnom kulturom, predstavljanjem proizvoda, marketinškim potezima, i principima razvoja proizvoda. Uzeći u obzir oblast poslovanja i prirodu posla pružamo obuke u trajanju od jednog do tri mjeseca.
5.     SBC smatra veoma važnim usavršavanje planova treninga, uključujući lidere i tehničko osoblje. S obzirom na timove i razne klasifikacije, zaposleni će biti obučeni u skladu sa prethodnim. Vrlo je važno pružiti moćnu podršku osoblju koja radi u oblasti proizvodnje LED ekrana.
6.    Pored gore navedenih treninga, naša tvrtka daje dovoljno materijala za obuku i usavršavanje. Naš cilj je uspostavljanje identifikacijskog sustava na bazi vještine i kvalifikacije u naredne dvije godine da bismo bili u mogućnosti da pratimo potencijale naših kadrova.
7.    Razvoj zaposlenja
Identifikacija kvalifikacija zaposlenih se odvija s dvije strane: uzimamo u obzir kvalifikaciju naših čelnika i tehničkog osoblja. Trudimo se da uzmemo u obzir naknadne zahtjeve da bismo efikasno popunili postojeća prazna mjesta. Zaposlenost raste postupno.
8.    Komunikacija SBC tvornice zaslona
SBC je shvatila važnost komunikacije jer vjerujemo da se može "stići na drugu obalu". Kako bismo izbjegli konflikte i nezadovoljstvo sa kolegama postavili smo više komunikacijskih kanala. One olakšavaju komunikaciju između tvrtke i zaposlenika kao i tečnu komunikaciju između zaposlenika.