SBC LED tvrtka zaslona teži za odnos "pobjeđujem-pobjeđuješ", traži agente i partnere diljem svijeta koji će razumjeti zahtjeve potrošača kako bi proizveli najbolje vrijednosti za njih. Kako biste postali agent SBC-a, dva uvjeta moraju biti ispunjena:

1. Trebate posjedovati odgovarajuće kanale za prodaju proizvoda.
2. Imajte dovoljno odgovornosti za poslovanje.

SBC surađuje sa trgovcima i agentima da bi razvila kanale prodaje i da bi ponudila profesionalne usluge svojim klijentima na području proizvodnje i isporuke LED displeja. SBC ističe važnost inovacija i pokušava zadovoljiti potrebe svojih klijenata tako da one pružaju dugoročne vrijednosti i sporazum.
Uz pomoć kvalitete naših proizvoda i usluga postigli smo ugovor sa tri jake firme od 100 na području prodaje. SBC je ušla na tržište Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Proizvode SBC-a koriste i najrazvijenije države kao što su Francuska, Danska, i Nizozemska. SBC LED zaslon je dobio kvalifikaciju CE. Više i više poštovanja i ovlasti dobivamo od naših dobavljača i klijenata zahvaljujući proizvodnji, upravljanju, kontroli kvalitete, i distribuciji.